Skip to Main Content

The 2020 Scholarship application is now live!

The 2020 Scholarship application is now live!

To our friends in Tonga:

Friends of Tonga, a nonprofit supporting education in Tonga, is providing scholarships to students entering Form 1 in Tongatapu, 'Eua, and Vava'u. The scholarship will cover the student's school fees for the entire year.

If you know a student entering Form 1 in January and needs help with school fees - please share!

The application deadline is January 24. Students who receive the scholarship will be contacted directly.

The application can be found here and malo 'aupito!
 

Ki hoku kau maheni ‘i Tonga: 

Friends of Tonga, koe polokalama kamata ‘ehe kau Pisikoa Tonga na’a nau ngaue ki mu’a i Tonga pea ‘oku nonprofit organization peia. ‘Oku mau fiema’u ke tokoni moe sikolasipi kihe fanau ako ‘oku teuteu kihe Foomu 1 ‘ihe vahe fonua Tongatapu, ‘Eua pea mo Vava’u. ‘Oku mau fiefia ke tokoni kihe ta’ahine pe tamasi’i ako’ ke totongi kihe ta’u fakaako  ‘oe ta’u 2020.

 

Kataki, kapau ‘oku ke ‘ilo kiha ta’ahine pe tamasi’i ako ‘oku fiema’u ke hoko atu kihe Foomu 1 ‘i Sanuali kihe ta’u fakaako 2020, pea ‘oku fiema’u tokoni kihe ‘enau totongi ako- Kataki ‘o vahevahe atu ‘a e fekau ni.

 

‘Oku ‘osi ‘a e foomu ni kihe ‘aho 24 ‘o Sanuali 2020. Koe tamasi’i pe ta’ahine tene kau kihe fili ni, tene ma’u ‘a e fetu’utaki hangatonu  atu mei he kulupu FRIENDS of TONGA. 

Kataki ‘oku ma’u atu ae foomu ni ‘i heni.

Malo ‘aupito.


 January 08, 2020